Back to overview

Tentoonstelling

PHOTO | BRUT #2 Collection Bruno Decharme

donderdag
24
nov 2022
zondag
19
mrt 2023
  • Museum
12:00 > 20:00
EXPO : TARIF NORMAL 7
EXPO : TARIF REDUIT: Senior/Enseignant/Groupe/JAP/-26ans/botacarte/odyssee/fed+ 6
EXPO : TARIF SOCIAL: demandeur d'emploi/handicap/CPAS/groupe scolaire 4.5
EXPO : TARIF NORMAL COMBINE MUSEUM + GALERIE 8
EXPO : TARIF REDUIT COMBINE MUSEUM + GALERIE Senior/Enseignant/Groupe/JAP/-26ans/botacarte/odyssee/fed+ 7
EXPO : TARIF SOCIAL COMBINE MUSEUM + GALERIE : demandeur d'emploi/handicap/CPAS/groupe scolaire 5.5
EXPO : TARIF COMBINE ETUDIANT 3
ARTICLE 27 1.25
EXPO : ENFANT - 18 ANS ACCOMPAGNE D'UN ADULTE 0
EXPO : HABITANTS SAINT-JOSSE COMBINE MUSEUM + GALERIE ( le dimanche uniquement) : résidents 0
EXPO : BILLETS D'ENTREES : Museum Pass/Brussels Card/-12ans/NH Hôtel Bloom/Subba Members/VIP/Concours 0
Koop tickets

Extra info

Onze tentoonstellingen zijn zichtbaar van woensdag tot zondag, van 12:00 tot 20:00 uur.

We zijn gesloten op 24 en 25 december, en op 31 december en 1 januari.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op expos.edu@botanique.be als u vragen hebt over de verschillende tours en activiteiten die worden aangeboden.

Inwoners van Saint-Josse:
Gratis bezoeken voor basisscholen, middelbare scholen en hogere scholen

PHOTO | BRUT BXL is een multidisciplinair tentoonstellingen- en evenementenproject in een coördinatie van het Centre d’Art Brut et Contemporain La “S” Grand Atelier (Vielsalm), in samenwerking met Bruno Decharme, collectioneur en oprichter van abcd / Art Brut in Parijs en 4 partnerorganisaties met vestiging in Brussel: Botanique, CENTRALE for contemporary art, Art et marges musée en Tiny Gallery.

Wanneer

24 november 2022 to 19 maart 2023

Waar

  • Museum

Deuren

12:00 > 20:00

Organisatie

Botanique
Photo Brut

 

In 2019 was tijdens de Rencontres de la photographie d’Arles de tentoonstelling PHOTO | BRUT collection Bruno Decharme & compagnie te zien, die in 2021 de oversteek maakte naar het American Folk Art Museum in New York. In 2022 vatten Bruno Decharme en Anne-Françoise Rouche (La “S” Grand Atelier) het plan op om andere facetten te laten zien van de “outsider fotokunst” aan de hand van de recente ontdekking van het werk van een honderdtal kunstenaars.

De tentoonstelling PHOTO | BRUT #2 Collection Bruno Decharme, die te zien is in Botanique kan worden beschouwd als het vervolg op de tentoonstelling in Arles, maar dan met de nadruk op de ontdekking van nagelnieuw werk wat resulteert in een unieke kennismaking met deze buitengewone fotografie. De tentoonstelling waarop 360 werken te zien zijn, is opgedeeld in vier rubrieken. Sinds zijn ontstaan blijft het concept van de ‘art brut’ onze esthetische perceptie, onze definities van kunst en de zekerheden met betrekking tot onze identiteit in vraag stellen. Dankzij de input van nieuwe collectioneurs, onderzoekers en een steeds groeiend publiek, maar ook dankzij de toegenomen interesse vanwege andere spelers uit het gebied van hedendaagse kunst, maakt deze vraagstelling een evolutie door.

Aan de hand van vier grote thema’s, zijnde « Intieme dagboeken / kranten van de wereld », « Het lichaam, die vreemdeling », « Spelen met twee » en « Hantologie: geesten en fantomen », wil de tentoonstelling het publiek laten kennismaken met dit weinig bestudeerde domein van kunst ondanks het feit dat er een zeer uitgebreid en boeiend corpus voorhanden is.

  1.    Intieme dagboeken / kranten van de wereld

« In “art brut” kunstwerken bestaat er vaak een boeiende verwevenheid en onlosmakelijke verbondenheid tussen het persoonlijke verhaal van de maker en datgene wat er in de wereld gebeurt. De kunstenaar integreert beelden, woorden of zelfs volledige zinnen uit kranten en tijdschriften om het kunstwerk te verrijken en om zijn eigen verhaal te vertellen. Deze fragmenten zijn tegelijkertijd een echo van de actualiteit.» Barbara Safarova

De werken die in deze sectie worden voorgesteld, laten een hele reeks verrassende verbanden zien. Een eindeloze wandeling doorheen een labyrint van politieke gebeurtenissen, wetenschappelijke gegevens, krantenkoppen, citaten, pamfletten, foto’s,… waarbij we vaak op een onoverbrugbare muur botsen die ons een andere richting doet uitgaan.

De knopen waarmee we worden geconfronteerd in onze pogingen om de associaties van al deze kunstenaars te ontwarren, verstoren de chronologische volgorde. Vandaar ook dat het begrijpen van deze werken waarin tijd en betekenis elkaar overlappen, niet altijd evident is.

Jean-Baptiste Friquet

1.  Journaux intimes / journaux du monde 

« Dans les œuvres d’art brut, il existe souvent un entrelacement saisissant entre l’histoire intime du créateur et l’histoire du monde, l’une étant indissociable de l’autre. Les images, les mots, qui peuvent aller jusqu’à des phrases entières, prélevés dans les journaux et magazines, sont intégrés par l’artiste pour enrichir l'œuvre et raconter sa vie privée. Simultanément ces prélèvements font un écho particulier à l’actualité. » Barbara Safarova

Les œuvres présentées dans cette section déploient une multitude de liens surprenants - jeux de pistes infinis - qui nous promènent dans des réseaux labyrinthiques d’évènements politiques, de données scientifiques, de titres extraits des journaux, de citations, de tracts, de photographies, où nous finissons par buter - très souvent - contre un mur infranchissable, avant de prendre une autre direction qui s’offre à nos yeux.

Les nœuds auxquels nous sommes confrontés dans nos tentatives de déchiffrement des associations faites par tous ces artistes, perturbent l’ordre chronologique ; d’où notre difficulté de compréhension de ces œuvres dans lesquelles les temporalités et les significations se superposent.

brut
Lázaro-Antonio Martínez-Durán, "Sans-titre", Vers-2020 - Collection Bruno Decharme

  2.    Het lichaam, die vreemdeling

« Bij dit thema worden de kunstwerken belicht waarin kunstenaars getuigen over hun lichaam: de werking, de metamorfoses, de limieten (waaronder ook de huid), eventueel ook de fragmentering, zijn soms vormeloze of monsterachtige uitzicht. » Barbara Safarova

De kunstenaars die hier aan bod komen, gaan de confrontatie aan met delen van hun lichaam dat, voor sommigen onder hen, weigert om zich helemaal te geven. De grenslijn tussen het lichaam en de buitenwereld is vaag: micro- en macrokosmos versmelten met elkaar, in een niet-afbakening van zichzelf van waaruit een interactie met de wereld voortvloeit. Zo is er het voorbeeld van Dirk Martens die gebruik maakt van de collagetechniek voor het relaas van zijn innerlijke reis: lichaamsfragmenten vermengd met scherpe metalen voorwerpen die vaak uitbreiding vinden in onleesbare schrijfsels, veranderen in verwarde netwerken. We zien een diep isolement, een teruggetrokkenheid, een gebrek aan openheid naar de buitenwereld.

Om zichzelf te redden zijn er transplantaties nodig – kruising, vermenging – die openheid mogelijk maken, en die een brug naar de ander impliceren. Door de brokstukken van de wereld te verzamelen – fragmenten uit kranten, modemagazines, anonieme foto’s, alledaagse voorwerpen – om zowel het beeld van die wereld als het zelfbeeld te reconstrueren. Een noodzaak die verplicht om door te gaan, om te herbeginnen en zo een existentieel drama te vermijden, de ondergang van zichzelf.

Dirk Martens
Dirk Martens, "Quantum army ranks", 2009-2014 - Collection Bruno Decharme

3.   Spelen met twee

« In het geval van de kunstwerken die hier te zien zijn, gaat het over gekruiste identificaties tussen de kunstenaars, die vaak anoniem blijven, en zij – en dan zijn dat meestal vrouwen – op wie hun obsessionele ervaringen zijn gericht; het gaat ook over metamorfoses van het geseksualiseerde lichaam dat verandert onder de blik van de schepper. » Barbara Safarova

De kunstenaar kan het beeld manipuleren, en bewerkt het object van zijn verlangen door toevoeging, het naast-elkaar-plaatsen. Terwijl de ene voyeur is (M.Tichy), stuurt de ander (Fieret) zijn modellen die hij ontmoette in de academie. De geproduceerde beelden ondergingen vaak een transformatie van in het drukproces, door de uitgelokte veroudering, het mismeesteren van het negatief (krassen) of door het croppen van het beeld waardoor het lichaamsdeel dat het voorwerp vormt van de fantasmes wordt uitgelicht. Met vermommingen, make-up en het toevoegen van sieraden nemen de muzen een veelheid aan gedaanten aan, waarbij één vrouw er wel duizend wordt. De mysterieuze foto’s confronteren ons met onze eigen fantasieën of angsten.

Anonyme, Sans Titre
Anonyme, "Sans titre", vers 1900 - Collection Bruno Decharme

4.   Hanthologie : geesten en fantomen

« De kunstwerken samengebracht onder deze rubriek laten zien hoezeer we gekweld worden door het verleden, de afwezigheid (van een of meerdere dierbaren),  rouw of tragische gebeurtenissen die we niet hebben verwerkt. Ze getuigen van de onzichtbare en/of spookachtige aanwezigheid van de geesten die ons omringen in het dagelijkse leven. Imaginaire of echte families: het mysterie blijft groot. »  Barbara Safarova

Hantologie – een neologisme en honomiem van de ontologie (de leer van de natuur en het zijn) – is een woord dat werd gebruikt door Jacques Derrida in zijn boek Spectres de Marx (1993), en waarmee hij de superioriteit van het levende wezen en van het heden wil omgooien, ten gunste van de “geesten”: de indringing van een onwaarneembare vorm van anders-zijn in ons vertrouwde intellectuele kader.

Volgens Derrida heeft de figuur van het spook een zekere betekenis, en vraagt het niets liever dan te worden ontmaskerd, terwijl psychanalysten er een uitdrukking in zien van een trauma en een generatie-overschrijdend geheim. De werken van de kunstenaars onder deze rubriek confronteren ons met dit spanningsveld tussen ons verlangen om te begrijpen en een openheid naar datgene wat onze kennis overstijgt. Wij, toeschouwers, worden in verrukking gebracht door deze raadselachtige creaties.

Er zijn evenveel spookbeelden als scheppers, want iedereen ervaart deze intrusie in functie van zijn of haar beleving en gevoel. Sommigen willen het dierlijke in de mens onthullen, zoals de weerwolven van José Manuel Egea. Anderen orkestreren onverwachte ontmoetingen tussen overledenen terwijl nog anderen de levenden tot verzoening brengen met hun doden. Een aantal kunstwerken getuigen van een zeker exorcisme, een bezwerend ritueel binnen het persoonlijke verhaal van hun scheppers, door het bewerken of zich toe-eigenen van de fotoalbums.

José Manuel Egea
José Manuel Egea, "Sans titre", 2013 - Collection Bruno Decharme
donderdag
24
nov 2022
zondag
19
mrt 2023
EXPO : TARIF NORMAL 7
EXPO : TARIF REDUIT: Senior/Enseignant/Groupe/JAP/-26ans/botacarte/odyssee/fed+ 6
EXPO : TARIF SOCIAL: demandeur d'emploi/handicap/CPAS/groupe scolaire 4.5
EXPO : TARIF NORMAL COMBINE MUSEUM + GALERIE 8
EXPO : TARIF REDUIT COMBINE MUSEUM + GALERIE Senior/Enseignant/Groupe/JAP/-26ans/botacarte/odyssee/fed+ 7
EXPO : TARIF SOCIAL COMBINE MUSEUM + GALERIE : demandeur d'emploi/handicap/CPAS/groupe scolaire 5.5
EXPO : TARIF COMBINE ETUDIANT 3
ARTICLE 27 1.25
EXPO : ENFANT - 18 ANS ACCOMPAGNE D'UN ADULTE 0
EXPO : HABITANTS SAINT-JOSSE COMBINE MUSEUM + GALERIE ( le dimanche uniquement) : résidents 0
EXPO : BILLETS D'ENTREES : Museum Pass/Brussels Card/-12ans/NH Hôtel Bloom/Subba Members/VIP/Concours 0
Koop tickets

Extra info

Onze tentoonstellingen zijn zichtbaar van woensdag tot zondag, van 12:00 tot 20:00 uur.

We zijn gesloten op 24 en 25 december, en op 31 december en 1 januari.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op expos.edu@botanique.be als u vragen hebt over de verschillende tours en activiteiten die worden aangeboden.

Inwoners van Saint-Josse:
Gratis bezoeken voor basisscholen, middelbare scholen en hogere scholen

Partners